Wat we vragen

Samenwerken
De slogan van de school is: Leren doen we samen. We vinden het belangrijk dat medewerkers onderling constructief samenwerken en ook dat docenten en leerlingen goed samenwerken. De slogan doelt er verder op, dat we goede contacten en samenwerking tussen de school en de ouders belangrijk vinden.

Identiteit
We verwachten van onze medewerkers dat zij goed samenwerken met de collega’s en dat zij een voorbeeldfunctie vervullen naar de leerlingen.
Alle medewerkers dienen mee te helpen om de christelijke identiteit van de school vorm en inhoud te geven. Wij zoeken medewerkers die bij voorkeur betrokken zijn bij een kerk of christelijke geloofsgemeenschap. Zij dienen in elk geval een persoonlijke binding met het christelijk geloof te hebben. Docenten moeten in oprechtheid en persoonlijke betrokkenheid een dagopening kunnen verzorgen.

Competent
We verwachten van onze medewerkers dat ze competent zijn voor hun functie. Wie solliciteert naar een docentenfunctie dient dus bevoegd te zijn of voor een bevoegdheid te studeren. Voor alle functies heeft de school een competentieprofiel opgesteld. Dit zijn de belangrijkste competentieprofielen.

Professioneel
We verwachten van onze medewerkers dat zij zich professioneel gedragen. Dit betekent o.a. dat zij denken in oplossingen, initiatief tonen, leren van fouten door reflectie, zich houden aan afspraken en elkaar zo nodig aanspreken op gedrag.

Ontwikkeling
We verwachten van onze medewerkers dat zij zich blijven ontwikkelen en scholen (in de door de schoolleiding gewenste richting).

Job alert

Op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Schrijf u nu in voor onze Job Alert.